ข้อมูลนักเรียน

มาปกติ

0 วัน

ขาดเรียน

0 วัน

มาสาย

0 วัน

ลาเรียน

0 วัน

เด็กชายชนะพล เมืองจันทร์ (ซันต้า)

สถานะ : กำลังรับบริการ
รหัสนักเรียน

0266060

เลขบัตรประชาชน

1110301662182

วันเดือนปีเกิด

25/12/2560 (6 ปี 5 เดือน 25 วัน)

ประเภทความพิการ

ออทิสติก

สถานที่รับบริการ

โครงการปรับบ้าน ฯ เขตสวนหลวง

ห้องเรียน

ที่อยู่

259 เขตประเวศ แขวงประเวศ กทม. 10250

ผู้ปกครองนักเรียน

# ภาพ ชื่อนามสกุล เกี่ยวข้องกับ จัดการ

ประวัติการจัดการข้อมูล

  • แก้ไขข้อมูล เด็กชายชนะพล เมืองจันทร์

    2024-05-15 15:31:40 : ผู้ดำเนินการ : นางอรฉัตร พรหมศิริ

  • แก้ไขข้อมูล เด็กชายชนะพล เมืองจันทร์

    2024-05-15 15:17:02 : ผู้ดำเนินการ :

Copyright © 2021. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ