ข้อมูลนักเรียน

มาปกติ

0 วัน

ขาดเรียน

0 วัน

มาสาย

0 วัน

ลาเรียน

0 วัน

เด็กหญิงนันทิชา บรรลือทรัพย์ (เนย)

สถานะ : กำลังรับบริการ
รหัสนักเรียน

0360019

เลขบัตรประชาชน

1103704591421

วันเดือนปีเกิด

05/11/2553 (13 ปี 7 เดือน 17 วัน)

ประเภทความพิการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

สถานที่รับบริการ

โครงการปรับบ้าน ฯ เขตดินแดง

ห้องเรียน

ที่อยู่

58/2 หมู่ - ต. ดินแดง อ. เขตดินแดง จ. กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ผู้ปกครองนักเรียน

# ภาพ ชื่อนามสกุล เกี่ยวข้องกับ จัดการ

ประวัติการจัดการข้อมูล

  • แก้ไขข้อมูล เด็กหญิงนันทิชา บรรลือทรัพย์

    2024-05-14 17:05:29 : ผู้ดำเนินการ : นางจิราภรณ์ ญาณสังวร

  • แก้ไขข้อมูล เด็กหญิงนันทิชา บรรลือทรัพย์

    2024-05-03 16:29:24 : ผู้ดำเนินการ :

Copyright © 2021. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ