ข้อมูลนักเรียน

มาปกติ

0 วัน

ขาดเรียน

0 วัน

มาสาย

0 วัน

ลาเรียน

0 วัน

เด็กชายวศิน อ่อนศรี (-)

สถานะ : กำลังรับบริการ
รหัสนักเรียน

0363070

เลขบัตรประชาชน

1100702953269

วันเดือนปีเกิด

17/02/2552 (15 ปี 4 เดือน 3 วัน)

ประเภทความพิการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

สถานที่รับบริการ

โครงการปรับบ้าน ฯ เขตประเวศ

ห้องเรียน

ที่อยู่

26 หมู่ - ต. หนองบอน อ. เขตประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

ผู้ปกครองนักเรียน

# ภาพ ชื่อนามสกุล เกี่ยวข้องกับ จัดการ

ประวัติการจัดการข้อมูล

  • แก้ไขข้อมูล เด็กชายวศิน อ่อนศรี

    2024-04-22 15:51:11 : ผู้ดำเนินการ : นางสาวญาสุมินทร์ เพ็งจันทร์

  • แก้ไขข้อมูล เด็กชายวศิน อ่อนศรี

    2024-04-22 15:49:53 : ผู้ดำเนินการ :

Copyright © 2021. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ