บ่อยครั้ง…ที่เรามักจะพบว่าเด็กป่วยที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ส่งผลทำให้การเรียนหยุดชะงักและจำเป็นต้องพักการเรียนในที่สุด…!!
ซึ่งในวันนี้เราจะมาติดตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับโรงพยาบาลในการส่งเสริมที่ทำให้ผู้เรียนสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างปกติเหมือนกับการไปโรงเรียนในทุก ๆ วัน
ผู้เรียนที่มาเข้ารับบริการของหน่วยบริการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ด้วยเพราะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหรือช่วงเวลากำหนดของการรักษาที่แน่นอนจากแพทย์ผู้รักษาและผลการวินิจฉัยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว
ผู้เรียนจะยังคงสามารถได้รับการทบทวนบทเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ในระดับประถมศึกษา) ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึงภาษาต่างประเทศ
ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของโรงเรียนต้นสังกัดของผู้เรียนและศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลฯ ร่วมกันจัดสรรตารางเวลาและรายวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้เป็นปกติ เหมาะสมกับบริบทของการเรียนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลของผู้เรียน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *