วันที่ 23-24 มีนาคม 2567

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยผอ.ชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นคณะทำงานในโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ประจำปี พ.ศ. 2567 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดย นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรม ทั้งยังมีการกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าอบรมจาก นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.สมพร หวานเสร็จ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ดร.จุฑาภัค มีฉลาด ดร.พวงผกา แสงเงิน ดร.ฉวีวรรณ โยคิน และนายชวินทัช ขุนพิลึก ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้

– แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเขียนรายงาน

– การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับครูสอนการศึกษาพิเศษ

– แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ข้อเสนอแนะในการทำผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ

2. ข้อเสนอแนะการทำผลงานทางวิชาการทางการศึกษาพิเศษอื่น ๆ

– หัวข้อเติมเต็มความเป็นครูการศึกษาพิเศษ

– แนวทางการนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการพัฒนาทางวิชาการทางการศึกษา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *