วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมกับนายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองศาสตราจารย์(พิเศษ)แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู ประธานศูนย์เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายชัยธวัช สารทถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี นางสาวลัลน์ณภัทร รังษีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นายจรกฤต สารนอก รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นายภานุวัตร ชูบัวขาว คณะเลขาศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา โดยมี พญ.นวรัตน์ วัฒนายน นายแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานเด็ก นางเอมอร ยอดรักษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล นางทัศนีย์ พงศ์เลิศฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเด็กนางสาวอโนทัย เสนเผือก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เขต 1 ยะลา นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดยะลา นางสาวเจะอัสหม๊ะ เจะบือราเฮง ครูประจำศูนย์ฯ นางสาวนูซีลา สะมะแอลีมา ครูประจำศูนย์ ให้การต้อนรับ นำเสนอ ข้อมูล เพื่อรับการประเมินและผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในศูนย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *