ข้อมูลนักเรียน

มาปกติ

2 วัน

ขาดเรียน

0 วัน

มาสาย

29 วัน

ลาเรียน

0 วัน

เด็กหญิงนันท์นภัส ผ่องโสภา (บิ้นกิต)

สถานะ : กำลังรับบริการ
รหัสนักเรียน

0262086

เลขบัตรประชาชน

1104700355724

วันเดือนปีเกิด

16/02/2560 (7 ปี 4 เดือน 2 วัน)

ประเภทความพิการ

เด็กพิการซ้อน

สถานที่รับบริการ

หน่วยบริการสวนหลวง

ห้องเรียน

หลักสูตรนอกระบบ

ที่อยู่

73 หมู่ - ต. หนองบอน อ. เขตประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

ผู้ปกครองนักเรียน

# ภาพ ชื่อนามสกุล เกี่ยวข้องกับ จัดการ

ประวัติการจัดการข้อมูล

  • จัดการข้อมูลสุขภาวะ : เด็กหญิงนันท์นภัส ผ่องโสภา

    2024-05-01 14:36:49 : ผู้ดำเนินการ : นางอรฉัตร พรหมศิริ

  • จัดการข้อมูลสุขภาวะ : เด็กหญิงนันท์นภัส ผ่องโสภา

    2024-05-01 14:35:53 : ผู้ดำเนินการ :

Copyright © 2021. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ